DYNAMIC NEWS
 
 
新闻动态


王安石故里上池村历史源流考——王平国力作、上池村历史文化系列文章(一)
来源:王平国 | 作者:王平国 | 发布时间: 2015-09-25 | 6221 次浏览 | 分享到:

1上池名辩析

 

上池之名,关乎明珠峰,系于古之临汝。临川之名,始于东汉献帝兴平年中(194--195),孙亮以豫章东部置临川郡临汝县。明珠峰之名著于山经地志首,由来已久,在陈梁之季(梁元帝元年552年至陈后主祯明三年589),平南将军周迪坐拥八州,保境息民,周迪殁,民怀其德,在明珠峰上建寺庙以祭祀,主要供奉的是后陈北周宣帝宇文贇(579),仰周宣大王之威灵,远道至明珠峰朝谒者,遍齐楚,闽,越诸路,至今明珠峰山路周劈,四通至顶。

 

隋唐开皇九年(589)改临川郡临汝县为抚州临川县,临川之东置地曰上池,其时上池属临川县延寿乡七十九都,明珠峰属上池地域之山,称上池明珠峰。自陈梁至隋唐(552--960)数百年间,上池明珠峰下周围当有众多村落士民生活着,上池明珠峰上有巨礎,下有邸址,其征也

 

至宋初,有王克明者(943--1012)自府治盐埠岭徙于上池明珠峰西·”,命子公达(王用之(966--1034))携子侄堂构其下(明珠峰下),迁徙居此名为上池的地方。至五世孙荆公弟王安上子王旂(1056--1119)尝见所居上池明珠峰西之地有玉光夜现,取所居宅地名〞瑶田〞,称上池瑶田。后因子孙繁衍,为殖产之便,其王氏子孙在上池瑶田周围析分出上池塔田上池里阳上池里武上池中柱上池北柱上池周源上池楼下上池下源上池中原上池南柱共十一族,上池十一族王氏子孙皆上池王氏一世祖王克明之子孙,故先人谓上池王氏,总名也,于上池王氏十一族所居上池里之各村,曰:上池,里之总名。今王安石故里上池村,实乃历史中临川之东延寿乡七十九都上池里,即明东乡县延寿乡二十二都上池里,今之东乡县黎圩镇上池故里上池故里,就是往故历史上上池王氏十一族各村上池里,即现今仅存的政府定名行政区划村上池村源里村二村了。

 

民国以来上池地名的区属范围

 

1)民国33年(1944),东乡县撤区置保甲,上池村隶属东乡县荆公乡,乡址在今黎圩。

 

21949年,中华人民共和国成立,乡界依旧,重设区、乡,上池村隶属东乡县,第六王桥区荆公乡。

 

319504月上池村隶属东乡县第六黎圩区桥西乡。(管辖村:上池村、桥西村、源里村、瑶田村、大源村、墩头村、池源村、全思源村)

 

41956年东乡县撤区置乡镇,上池村属东乡县潭江乡。(管辖村:上池村、桥西村、源里村、潭江村、后山村、城门村、石头源村、珠山村、西湖村、狗建厂村、瑶田村、全家村、大源村、墩头村、池源村、全思源村)

 

51957年东乡建幸福水库,从东乡礼坊岭下迁入一部分王安礼后裔入住祖居上池村。

 

61958年上池村属虎形山人民公社垦殖场潭江二分场,乡社合一。(管辖村:上池村、桥西村、源里村、潭江村、后山村、城门村、石头源村、珠山村、西湖村、狗建厂村、瑶田村、全家村、大源村、墩头村、池源村、全思源村)

 

7)(1961-1965)年虎形山垦殖场潭江分场上池一大队(管辖村:源里村、池源村)

1961-1965)年虎形山垦殖场潭江分场上池二大队(管辖村:上池村、大源村)

 

 

8)(1966-1976)年上池属虎形山公社桥西大队(管辖村:上池村、桥西村、源里村、潭江村、后山村、城门村、石头源村、珠山村、西湖村、狗建厂村、全家村、大源村、墩头村、池源村、全思源村)

 

91974年虎形山公社恢复为垦殖场,上池村属东乡县虎形山垦殖场桥西大队(管辖村:上池村、桥西村、源里村、全家村、大源村、新庄村、池源村)

 

101984年撤销公社,置乡镇,(1987-2003)年上池村属东乡县虎形山乡上池村委会(管辖村:上池村、池源村、源里村)

 

(11)2003年虎形山撤乡并入黎圩镇,上池村属东乡县黎圩镇上池村委会至今2015年(管辖村:上池村、桥西村、源里村、全家村、新庄村、大源村、池源村)


综上吊图,可以看出,上池是“里”之总名。非一村一族之谓。(都、里,皆系历史上的区划单位),“上池里”包括上池瑶田族、上池里阳族、上池里武族、上池中柱族、上池北柱族、上池塔田族、上池周源族、上池楼下族、上池下源族、上池中原族、上池南柱族,共十一族。现就其时间自上而下自始至未,分别叙之。